top of page
Image by Headway
ESF

Care Framtid 2.0

är en utveckling av ESF finansierade projektet Care Framtid som drivits av Arbetscentralen Sverige AB tillsammans med Medborgarskolan Syd sedan januari 2023.

Care Framtid 2.0

Samarbete

Projektägare är Arbetscentralen som har lång erfarenhet av att stötta människor att åstadkomma en förankring på arbetsmarknaden och ett stort nätverk av arbetsgivare i Skåne.

 

Samverkanspart är Medborgarskolan Syd som genom folkbildningen har bred erfarenhet av utbildningsinsatser för målgruppen samt möjliggör mötesplatser för att utveckla idéer tillsammans med andra. 

Image by Christina @ wocintechchat.com
Image by Olga Serjantu

I det här projektet kommer 95 personer som omfattas av massflyktsdirektivet i Osby,  Kristianstad, Ystad, Skånes Fagerhult och Helsingborg erbjudas jobbmatchning, validering och talande kommunikation samt valbara kurser i Yrkessvenska i vård och omsorg, förberedande tolkutbildning och entreprenörskap.

 

Samverkansparter i projektet är Rädda barnen, föreningen Ukrainare.nu och Jämställdhet Utveckling Skåne.

 

Deltagare kommer bland annat att få fördjupade kartläggningar, ökade kunskaper i arbetsrätt och jämställdhet, intervjuträning, kunskap i hur arbetsmarknaden fungerar, nätverksträffar, kunskap om föreningslivet och vara del av en gemenskap där social delaktighet och förändring är möjlig.

Målgruppen är personer som omfattas av massflyktsdirektivet i Ystad, Kristianstad, Örkelljunga, Helsingborg och Hässleholms kommun. 

Förväntat resultat: Att deltagare får arbete eller vidare studier, alternativt kommer närmare arbete samt att deltagares upplevelse av social delaktighet ökar.  

bottom of page